Laat de Kunstenaar (M/V) zijn werk weer doen!

Laatste artikelen
0 reacties

Nu de wereld in!

De presentatie van Koopman Dominee Kunstenaar was een mooie happening. Er zijn filmopnames gemaakt, ben nu bezig die op de site te zetten. Waar ik ook hard mee bezig ben: mijn boek de wereld in te krijgen, door vooral allerlei journalisten persoonlijk aan te schrijven met de volgende boodschap:

Geachte redactie,

Veel actuele problemen (kloof burger/politiek, moeizame integratie, zwalkend overheidsbeleid, spanning staat/markt) hebben hun wortel in de gebrekkige kennis die wij van onze gezamenlijke geschiedenis hebben.

In mijn boek 'Koopman, Dominee, Kunstenaar' behandel ik ons verleden op een manier die ik nog niet eerder tegen ben gekomen: de Vaderlandsche geschiedenis door de bril van drie figuren, waarvan we er twee maar al te goed kennen: de Koopman en de Dominee. De stelling die ik in het boek uitwerk is dat we ook de derde, die net als de eerste twee een wezenlijk element van onze volksaard uitmaakt, nodig hebben:

Willen we onze problemen op een vernieuwende manier oplossen en onze potentie waarmaken, moet in ons allemaal de Kunstenaar weer wakker worden.

Mijn boek is net uit. De eerste lezersreacties zijn positief: "geestig", "uiterst toegankelijk", "inspirerend", "lichtvoetig".

Nieuwsgierig? Een exemplaar ligt voor u klaar bij uitgeverij Ankh-Hermes. 

Met vriendelijke groet,
Jan Roelofs
(www.janroelofs.nl)
Tags: Niet getagged
1 reactie

Geert Wilders is een puber

De Kunstenaar zit in het verdomhoekje maar daar heeft hij/zij het ook wel zelf een beetje naar gemaakt. Als je de politiek al jarenlang aan de Kooplieden en de Dominees overlaat, wordt je naar de marge geschoven, en in tijden van financiële crisis over de rand geduwd.
Maar gelukkig komen de Koopmannen en de Dominees nu heel langzaam tot het besef dat ze het zelf ook niet meer weten, en dat ze de Kunstenaar heel hard nodig hebben.
We zijn bezig volwassen te worden: een volwassen Nederland heeft de KDK alledrie in zichzelf geïntegreerd. Dat is ons ooit eerder gelukt: de zeventiende eeuw was een Gouden Eeuw waarin dit drietal bloeiend tot zijn recht kwam.

Nu staan we opnieuw voor zo'n bloeifase, als we tenminste de stap naar de volwassenheid kunnen maken. Geert Wilders speelt de rol van puber: legt de vinger op allerlei zere plekken maar geeft verder niet thuis. De brave huisvaders en huismoeders van de Nederlandse politiek zijn daar niet tegenop gewassen. Maar als ze de kunstenaar in zichzelf weer wakker maken, weten ze donders goed wat hen te doen staat.
Tags: Niet getagged
0 reacties

Belgische en Nederlandse mannen

Afgelopen weekend begeleidde ik in Belgie samen met Ton van der Kroon een driedaagse mannenworkshop. Dat doen we al 10 jaar, en elke keer doen er zowel Nederlandse als Belgische mannen aan mee.
In onze workshop merken we steeds weer dat de open wisselwerking tussen Belgische en Nederlandse mannen voor extra kwaliteit en diepte zorgt. Ook de afgelopen keer was dat het geval.

Met de energie uit onze groep nog bij me, heb ik de focus van de boekpresentatie op de 26e november bijgesteld. Ik besefte me dat de Koopman en de Dominee puur Nederlandse archetypen zijn, maar dat de Kunstenaar misschien wel meer in België wortelt.

Dit inzicht leidde tot de onderstaande liefdesverklaring, en een nadere invulling voor het programma van de boekpresentatie op 26 november.

Liefdesverklaring aan Nederland

Lieve Nederlander,

Ik ken een land waar mensen willen wonen.
Het bestaat al in de geest, maar is op aarde nog verdeeld.

Dat doet mij pijn. Ik hou van u maar gij wilt mij niet kennen. Mijn waarde doet ge af met een Belgenmop. En toch: Willem van Oranje stond aan ons beider wieg. Samen streden wij voor onze vrijheid maar toen scheidden zich onze wegen. Koopman en Dominee trokken zich in 't noorden terug, de Kunstenaar bezwangerde het zuiden.

In die splitsing groeiden wij, maar de kloof dient ons niet langer. Ik verklaar u nu de liefde. De dominee weet veel en de koopman wil van alles, maar het kunstenaarshart regeert. Dat beseffen jullie, maar gij durft er niet naar te leven. Ge blijft NEE zeggen, terwijl uw diepste stem zegt: JA.

Blokkeer niet langer de Schelde van uw gevoelens, geef uw Hedwigepolder over aan het water van de ziel: de ziel der Nederlanden, die eindelijk de Kalvijnse Kaaskop en de Perfide Paap op 't zelfde kussen duldt. Laat ons de liefde bedrijven. Zo brengen we weer leven in de brouwerij. Trappist van Heineken, Orval met een scheut Bavaria, Leffe in 't vat van Grolsch.

Ik ken een land waar mensen willen wonen, en ze heten Mie en Truus, Jan en Sjef, Gert en Geert. Stop met worstelen en geef u over. Elio roept tot Mark en Piet-Hein: laat uw gaven nou eens geschenken zijn!

Mijn liefdesverklaring raakt een snaar die na blijft trillen. Ik weet het: gij hebt een grote mond maar zijt in wezen bang. Laat uw schrille klanken niet langer het Antwerpse nachtleven verstoren, maar weet dat ik van u houd.

Rijn, Maas en Schelde: welkom in ons driestromenland, veeldromenland, gaatkomenland. Van Ardense wouden tot de platte polder: Arduina omhelst de Nederlandse Maagd.

Welkom thuis in de Benelux.

Uw liefhebbende zuiderbuur

Bene Lux: het land van het Goede Licht.

Zaterdagmiddag 26 november 2011, Utrecht

Boekpresentatie 'Koopman, Dominee, Kunstenaar'

Tevens oprichtingsbijeenkomst:
Genootschap ter bevordering van de Belgisch-Nederlandse Liefde

Volgend jaar is het 333 jaar geleden dat met de Unie van Utrecht en de Unie van Atrecht Nederland en België ieder hun eigen weg gingen. Van 1815 tot 1830 hebben we het nog even samen geprobeerd, maar de Nederlandse Koopman-Dominee en de Belgische Kunstenaar kwamen niet tot elkaar.

Anno 2011 is het hoog tijd dat onze liefde weer gaat bloeien. Jan Roelofs legt tijdens de presentatie van zijn boek uit waarom, en nodigt alle aanwezigen uit getuige te zijn van een ritueel waarmee de historische vergissing uit 1579 weer wordt rechtgezet. Met medewerking van Koopman Fred Streefkerk, Dominee Dirk Mulder en Kunstenaar Jos Collignon. Begeleiding ritueel: Ton van der Kroon.

Bevrijd de Kunstenaar (M/V) in ons allemaal en maak van de Crisis een Kans. Om te beginnen in de Benelux.
Tags: Niet getagged
0 reacties

Wildeman en Koning (M/V)

Afgelopen zondagmiddag organiseerden Ton van der Kroon en ik in een zaaltje op de Dam in Amsterdam een middag over 'De Wildeman en de Koning'. We geven samen al jarenlang mannenworkshops waarbij deze twee figuren een belangrijke rol spelen, en we hadden nu het gevoel dat we dit verhaal op een nieuwe manier de wereld in moeten brengen.
De 'Wildeman' is een figuur uit een sprookje van Grimm ('IJzeren Hans'), een archetype dat met verloren gegane mannelijke kracht en wijsheid te maken heeft en dat ook in ons land op allerlei plekken voorkomt. Zo is er op de Dam een cafeetje dat vroeger 'De Wildeman' heette. Het ligt recht tegenover het koninklijk paleis op de Dam. In het Wildeman-verhaal komt in de laatste scene – de bruiloft tussen de prins en de prinses, hoe kan het anders in een sprookje – onverwacht een onbekende koning de bruiloftszaal binnen. Hij omarmt de jonge prins en zegt: "Ik ben IJzerhans, ik was betoverd tot een Wildeman, en jij hebt me van de betovering verlost. Alle schatten die ik bezit zullen van jou zijn!"

We staan in Nederland vlak voor een kroning, maar hoe staat het eigenlijk met onze eigen Wildeman en Wildevrouw, dan wel onze Koning en Koningin? In onze huidige chaotische tijd lijken die twee niet zoveel contact met elkaar te hebben. Terwijl volgens Ton en mij die verbinding juist enorm heilzaam zou zijn.

En zo zaten we op een zondagmiddag in november 2011 met zo'n 25 mannen en vrouwen in een zaaltje met uitzicht op de Dam. De middag begin heel mooi, met het Wildemanverhaal. Nou de pauze zou ik het verhaal van het koningschap in Nederland vertellen. Ik begon welgemoed met onze eigen onafhankelijkheidsstrijd: de tachtigjarige oorlog, waar Willem van Oranje als 'Vader des Vaderlands' zo'n grote rol in speelde. Tot aan zijn dood – hij werd in 1584 door een fanatieke katholiek doodgeschoten – ging alles goed. En net als Nederland daarna verzandde in gekibbel, belangenstrijd en fanatisme, verzandde ik met mijn verhaal in een veelheid aan details. Allemaal wel smakelijk, maar niet ter zake doende. Pas een dag later beseft ik wat ik eigenlijk had willen zeggen: dat er verband is tussen Willem van Oranje, Pim Fortuyn en het huidige moment.
* 1584: Willem van Oranje – de archetypische Koning - wordt vermoord. Door een fanatieke katholiek.
* 2002: Pim Fortuyn – de archetypische Wildeman - wordt vermoord. Door een fanatieke 'dominee'.
* 2011: die tegenkracht manifesteert zich in ieder van ons. De vijand die ons van de troon wil houden en die de Wildeman/Wildevrouw weer onder water wil duwen, het onbewuste in, zit in ons allemaal.

Die tegenkracht deed mij vergeten wat ik eigenlijk wilde zeggen. Diezelfde tegenkracht deed ons als groep op die zondagmiddag vergeten wat we eigenlijk van plan waren: vanaf het cafeetje De Wildeman zouden we die Wildeman/Wildevrouw-energie dwars over de Dam naar het leegstaande Koninklijk Paleis brengen. Gewoon, door met z'n allen het plein over te steken. Maar we kwamen nog niet eens halverwege: afgeleid door alle herrie en gedoe, en door de borrel die in ons zaaltje al klaar stond, loste de groep op. We vonden elkaar pas weer terug met een glas wijn in de hand. Toen we voor de afsluiting nogmaals in een kring bij elkaar gingen zitten, begonnen we te beseffen wat er gebeurd was.

Het was dus precies goed. Dit gebeurde omdat we zijn waar we zijn. De Kunstenaar in ons weet dat dat goed is. Maar ik laat het er niet bij zitten. Komend weekend gaan Ton en ik (met assistenten Koen, Johan, Fred en Hein) weer naar de Belgische Ardennen voor de driedaagse mannenworkshop Het Pad van de Man. (meer info: www.owc.be) We nemen de Wildeman en de Koning met ons mee. En die twee zijn ook van harte uitgenodigd op mijn boekpresentatie van 26 november, waar het over de drie Nederlandse archetypes Koopman, Dominee en Kunstenaar gaat.

In mijn boek komt ook de koning/koningin aan bod. De uiterlijke en de innerlijke. Ik citeer een stukje uit het derde hoofdstuk:
"We zitten echt niet meer te wachten op een koning die mijlenver boven ons uitsteekt. Het wordt tijd dat de koning een gewoon mens wordt, en daar is koning Willem IV gewoon erg goed in. Hij slaat werkelijk een brug met het volk, en halverwege die brug kan het volk hem tegemoet komen. Want de tijd is voorbij dat het volk maar gewoon op z'n luie reet kan blijven zitten en als een kind kan blijven klagen als alles niet precies gaat zoals het wil. Het Nederlandse volk staat op het punt om volwassen te worden en daar hoort een heel nieuw koningschap bij: een koningschap van ons allemáál.

Natuurlijk is Willem-Alexander de koning die met koningin Maxima aan zijn zijde ons land vertegenwoordigt en daar een leuk salaris voor krijgt. Ik zou niet met hem willen ruilen want het lijkt me verschrikkelijk om nooit meer anoniem te kunnen zijn en overal waar je komt aangegaapt te worden. Hij draagt straks die kroon en ik wens hem er veel succes mee, maar het kroningsfeest dat we in de nabije toekomst mee gaan maken, is vooral ook het feest van onze eigen kroning. Het sprookje van de Nederlandse ziel komt nu in een fase waarin we na eeuwenlang gemodder in onze delta beginnen te beseffen dat er onder die modderige bodem goud schuilgaat. Dat goud kunnen we opdelven als we beseffen dat we allemaal koning en koningin zijn."
Tags: Niet getagged
0 reacties

1,7 miljard winst en toch 2.700 mensen eruit

De Kooplieden van de ING vinden het vanzelfsprekend: om de mooie winstcijfers ook straks overeind te kunnen houden moeten er mensen uit. De Dominees van de vakbeweging vinden het maar niks maar staan machteloos. De Kunstenaar ziet het aan en weet: dit gaat zo niet langer. Ons systeem dat is gebaseerd op angst en niet op liefde komt aan zijn eind. Hoe, dat kan niemand voorspellen, maar dát het gaat instorten is zeker. Dan worden we met z'n allen wakker. Laten we hopen, bidden en vertrouwen dat dat niet met al te grote rampen en chaos gepaard zal gaan.

We zijn hardleers. Ik ook. Ook mijn hart zit op slot. Mijn moeder zei het al: 'Wie niet horen wil, moet maar voelen'.
Tags: Niet getagged
Copyright © 2020 Woordenziel.nl | Webdesign: berthil.nl