Laat de Kunstenaar (M/V) zijn werk weer doen!


Een goede tekst is als een stroom die de lezer moeiteloos meevoert naar zijn doel, dat hij zelf nog niet kende maar al lezende bereikt. Zo groeien woord na woord de voldoening, de vervulling, het enthousiasme, de bezieling.Niet dat de tekst dat doet. Die maakt alleen maar wakker, raakt iets aan dat al bestond maar nog geen woorden had. Als Adam in het paradijs benoemt hij met elk woord een stukje leven.

Een goede tekst raakt de lezer of lezeres in wat hem of haar dierbaar is. Vormt zo een brug tussen zender en ontvanger. Over deze brug gaat het verkeer in beide richtingen, anders blijven alle woorden stom.

Een goede tekst is een tekst die zichzelf vertellen wil. De schrijver is de dienstknecht die, al tastend, vindt. Met zijn vingers hakt hij, graaft hij, wroet de woorden weg tot diepere woorden zichtbaar worden. Achter de dode stof van sleetse zinnen onthult hij zo het levend materiaal. De lezer voelt zich herkend en laat de woorden binnen. De woorden doen hun werk.

Een goede tekst is als een pijl die de mist van ruis en rommel moeiteloos doorklieft. Het doel treft dat de schutter koos. De droge tik in de roos gonst na in het hart van de lezer.

Een goede tekst voorziet in een echt behoefte.
Een goede tekst is waar en liefdevol.
Een goede tekst gáát ergens over.

Een goede tekst wordt graag door mij voor u geschreven.
Copyright © 2020 Woordenziel.nl | Webdesign: berthil.nl