Laat de Kunstenaar (M/V) zijn werk weer doen!

KDK-lezing


Ruimer perspectief dankzij de Kunstenaar in ons allemaal

Vaak is er in organisaties en bedrijven een spanning tussen de koopman en de dominee. De koopman (commercieel, realistisch, praktisch) wil geld verdienen maar de dominee (duurzaam, sociaal, maatschappelijk verantwoord) wil goede werken doen. Als die spanning niet vruchtbaar wordt gemaakt, zijn onbegrip, frustratie en stagnatie het gevolg. Constructief en creatief omgaan met verschillen is een kunst. Daarom hebben we behalve de koopman en de dominee ook de kunstenaar nodig.

Van twee naar drie
Van verlammende dualiteit naar integrale triade; dat is het perspectief-verruimende verhaal dat Jan Roelofs niet alleen in zijn boek maar ook in de KDK-lezing vertelt. Zijn stelling: het is hoog tijd dat de kunstenaar zijn plaats – naast koopman en dominee – weer op de voorgrond inneemt.

Hoe gaat dat in zijn werk en wat levert dat op? Met voorbeelden uit de praktijk van politiek, bedrijfsleven en persoonlijke groei neemt Jan Roelofs u mee in een geestig en bezielend verhaal, waar:
  • de koopman in u profijt van heeft;
  • de dominee in u veel van opsteekt;
  • de kunstenaar in u nieuwe energie van krijgt.
Op onderhoudende wijze krijgt u handreikingen in de kunst van elk van de drie archetypes:
  • De kunst van de communicatie (intern en extern) Dominee
  • De kunst van de inspiratie (realistisch en idealistisch) Kunstenaar
  • De kunst van de verbinding (individueel en collectief) Koopman
De lengte van de lezing is variabel (drie kwartier á anderhalf uur) en kan in overleg worden bepaald. Jan vertelt aan de hand van beelden die via een beamer op een scherrm geprojecteerd worden dus het is handig als beamer en scherm in huis zijn. Eventueel neemt Jan ze zelf mee.  

Naast een lezing met woord en beeld en vraag&antwoord met het publiek, kan Jan ook meer ervaringsgerichte onderdelen aan zijn voordracht toevoegen: beweging, meditatie, visualisatie. Een compleet workshop-programma van een dagdeel kan in overleg afgesproken worden.  


Reacties op de lezing:

“Hartelijk bedankt voor de plezierige ochtend die je hebt verzorgd. De reacties van mensen die het Broodje Troffel hebben bijgewoond waren allemaal zeer positief. Ook de aanwezige logebroeders hebben genoten van het onderwerp, de visie die er achter zit en de voordracht die door een ware levenskunstenaar voor het voetlicht werd gebracht.”
Frits van Rijn, Vrijmetselaarsloge De Troffel, Hengelo

“De lezing van Jan Roelofs over zijn boek 'koopman, dominee, kunstenaar' kenmerkt zich door een verfrissende helderheid. Jan meandert de creatieve rode draad op speelse wijze door de Nederlanse geschiedenis. Zonder moreel oordeel schildert hij het archetypische landschap van de Nederlandse (lees: westerse ) man. Hij gebruikt
daarbij zijn beeldpresentatie op een wijze die zijn betoog inzichtelijk maakt voor de verbeeld-klankende geest. Herademend begon de spirituele geschiedenis zich te herschrijven in mijn geest. Waar woord en beeld elkaar raken ontstaat talige schoonheid.”
Rinus van Warven, Lutherse Kerk, KampenCopyright © 2020 Woordenziel.nl | Webdesign: berthil.nl